Thành công chưa bao giờ là sự tình cờ hay may mắn. Nếu bạn cam kết áp dụng các nguyên tắc mà những người thành công chia sẻ từ trước đến giờ, không sớm thì muộn thành công sẽ đến với bạn.

Có 4 nguyên tắc mà Khanh có thể kể ra sau đây:

  • Chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn. Người thành công chắc chắn là người không bào chữa hay đổ lỗi, mà chính là người tìm ra giải pháp cho vấn đề.
  • Sống với tính chính trực. Vì đơn giản khi bạn sống với tính chính trực, bạn sẽ làm những điều đúng đắn ngay cả khi không có ai nhìn thấy. Bạn làm không phải để được nghe ai khen hay để nhận thưởng. Mà bởi chính trực sẽ đem lại cho bạn một cuộc sống thoải mái.
  • Thất bại chỉ là ảo giác. Hãy xem nó là kết quả tạm thời của một giai đoạn trong hành trình dài. Mọi khó khăn đều là thử thách giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tất cả những người thành công là những người đã trải qua thất bại nhiều nhất, mấu chốt ở chỗ là họ đã không bỏ cuộc.
  • Đi theo con đường của bạn. Cho dù bạn nhận được muôn vàn ý kiến từ người khác, bạn sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc trừ khi bạn được sống một cuộc sống mà bạn muốn. Hãy dũng cảm đi theo con đường mà bạn đã chọn.