Giữa bất động sản, chứng khoán và crypto nên đầu tư vào lĩnh vực nào? Lĩnh vực nào tốt hơn? Khanh khuyên là các bạn nên đầu tư vào lĩnh vực mà các bạn đã tìm hiểu và nắm vững. Đặc biệt là các bạn phải cảm thấy thoải mái dựa vào hoàn cảnh và tiền vốn của mình. Bán hàng qua Shoppe hoặc Amazon cũng được. Đầu tư vào chứng khoán hoặc bất động sản đều có số lượng người đầu tư thành công hoặc thất bại. Điểm khác biệt là những người đầu tư thành công họ có chiến lược đầu tư rõ ràng, dựa vào hoàn cảnh của họ. Các bạn không nên tự tạo ra áp lực cho hoàn cảnh của mình dựa vào thông tin mà các bạn đã nghe trên mạng: lĩnh vực này có tiềm năng, lĩnh vực này tốt hơn..

Các bạn hãy nhớ mỗi người có mỗi hoàn cảnh và chiến lượt đầu tư khác nhau. Các bạn nên tiếp nhận tất cả các thông tin trên mạng kể cả trên Website này. Nhưng các bạn cần sàng lọc thông tin và áp dụng dựa vào hoàn cảnh của mình.

Khanh chúc các bạn may mắn!